Sundbyholmsparken - För dig som arrangör

Parken hyrs ut för utomhuskonserter och saknar egentlig scen. Eskilstuna kommun har mobila scener som kan hyras och byggas upp efter behov. Arrangören skräddarsyr sitt arrangemang på det sätt man själv önskar, utifrån de förutsättningar som parken ger.

Publikkapacitet

Cirka 10000 personer men lämpligt antal är mellan 5-6000 personer.

Scenmått

Någon scen finns inte utan markytan hyrs ut till arrangörer.

Ändamål

Parken hyrs ut för utomhuskonserter.