Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen "Lyssna" nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Ritad bild över planerad interiör i saluhallen

Saluhall i Eskilstuna

Eskilstuna får ny saluhall i köpcentrumet Gallerian. Öppningen är planerad tidigast i maj och senast i augusti 2021. Det är Fastighets AB Regio och Mälarstaden Asset Management AB som tillsammans med WRun inredningsbyrå tagit fram ett hållbart koncept för etablering av saluhall.

Saluhall med hållbart koncept i Eskilstunas stadskärna

För att möta behovet av fortsatt efterfrågan av små verksamhetslokaler i centrum har Fastighets AB Regio och Mälarstaden Asset Management AB tillsammans med WRun tagit fram ett hållbart koncept för etablering av saluhall i Eskilstuna.

- Tillsammans med WRun har vi tagit fram ett hållbart koncept som omfattar ca 350 kvm i etapp I. Här kommer det att finnas plats för 5-6 handlare och en, ca 200 kvm stor, gemensam serveringsyta. Saluhallen kan sedan växa till nästan 1000 kvm om behovet finns, berättar Lennart Berg, VD Mälarstaden Asset Management AB.

Tillgänglighet, möjlighet, trygghet och hållbarhet

Ledorden för Eskilstunas nya saluhall är tillgänglighet, möjlighet, trygghet och hållbarhet. Att uppföra en saluhall där hyresgästerna delar på lokaler, funktioner och tjänster ligger väl i tiden och skapar förutsättningar för entreprenörer och näringsidkare att etablera sig i Eskilstunas stadskärna. Det här konceptet knyter väl an till Eskilstunas hållbarhetsprofil.

Observera att bilderna i den här artikeln är tidiga renderingar framtagna av WRun inredningsbyrå.

Ritad bild exteriör i planerad saluhall