Skissbild över Sundbyholms Slotts nya spaavdelning

Sundbyholms Slott planerar för spa

Sundbyholms slott har ansökt om bygglov för en ny spa-avdelning. Om allt går vägen kommer utbyggnationen innehålla inom- och utomhuspooler, olika slags bastutyper, relaxutrymmen och behandlingsrum.

Sundbyholms Slott planerar stor utbyggnation

Sundbyholms Slott AB planerar att utvidga hotellrörelsen med nya gästupplevelser. Den planerade utbyggnaden av den befintliga hotellbyggnaden i östlig riktning beräknas inrymma ett spa på 1600 kvadratmeter, inklusive teknikutrymmen och gym.

Sundbyholm Slott har ansökt om bygglov

Preliminära ritningar finns nu för godkännande hos Eskilstuna kommun och sedan väntar fler instanser innan det blir dags att påbörja arbetet och gjuta grunden.

Pool, bastu, relaxutrymmen och behandlingsrum planeras

Spa-delen kommer att inrymma olika pooler, både inomhus och utomhus, olika slags bastutyper, relaxutrymmen och behandlingsrum.

- Något liknande finns inte i Eskilstuna och skulle framför allt lyfta lågsäsongen i januari till mars för hotellverksamheten vid Sundbyholms Slott, säger Christin Widerberg, Vice VD, Marknad & Aktiviteter, Sundbyholms Slott.

Även dagpaket med spa-ritualer och behandlingar kommer att erbjudas till den lokala marknaden.

Uppdatering 2021-03-31

Tisdagen 30 mars beslutade kommunstyrelsen i Eskilstuna att ge tillstånd för en utbyggnad i Sundbyholms naturreservat. Ansökan har omarbetats för att värdefull natur ska kunna bevaras. Tillståndet gäller förutsatt att Länsstyrelsen beviljar strandskyddsdispens.

Hurra!